Terapeutické kruhy

- cestička k sebelásce-

Sdílení životních příběhů má velkou sílu. Je používáno od nepaměti. Nejde jen o prosté povídání. Jde o to, být viděn, slyšen a vnímán ostatními, mít na pár minut plnou pozornost dalších lidí. Být v bezpečném prostředí, kde vše řečené zůstává. Otevřít se před neznámými lidmi s důvěrou, že budu přijmut a že vše, co prožívám, je v pořádku. Zároveň slyšet, že i jiní prožívají to podobné jako já. Vnímat, jak přistupují k životu a jeho radostem i starostem, vzájemně se inspirovat a podpořit.  Sdílení v bezpečném prostoru druhých stejně naladěných lidí je léčivé. Napomáhá nám změnit úhel pohledu. Přestat se cítit obětí, která je bezmocná a stát se člověkem, který svůj osud nejenom přijímá ale i sám tvoří. Popřemýšlet o tom, za co jsem v životě vděčný a zda žiju takový život, jaký si přeju. Co mi brání v tom změnit ho a zamyslet se nad tím, po čem vlastně moje duše volá. Součástí setkání bude vždy i nějaká technika k posílení sebelásky. 

Rozhodla jsem se vytvářet pro takové sdílení prostor v bezpečí mé kanceláře. Budou to pravidelná setkávání, která budou probíhat v každou poslední středu v měsíci v čase od 17 - 19:30. Cena za jedno takové setkání je 450 Kč. Toto sdílení bude určeno pro opravdu úzký kruh žen v maximálním počtu sedmi. Záleží mi na tom, aby příležitost ke sdílení dostala opravdu každá, a aby mohly proudit emoce, které je potřeba propustit a zároveň mohly zaznít naše záměry a proudit emoce vděčnosti a lásky, které je podpoří. Přijďte změnit život sobě i jiným. Přijďte nastoupit na cestu vedoucí ke světlu a radosti ze života, cestu k plnějšímu přijímání sami sebe jako láskyhodné bytost

Přihlašujte se prosím na mailovou adresu: zdenka.novakova@terapeut-eft.cz nebo přes kontaktní formulář na mém webu.