Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi vámi, neboli Klientem, a Poskytovatelem služby konzultace po e-mailu, kterým je Zdeňka Nováková, IČO 09602321, se sídlem Ohrozimská 238, 798 03 Plumlov, zapsaná u ŽÚ v Prostějově.

Kontaktní údaje - tel: 725 881 346, e-mail: zdenka.novakova@terapeut-eft

UZAVŘENÍ SMLOUVY

K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Poskytovatele služby Klientem prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách zdenkanovakova.cz. Každá smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem může být uzavřena pouze v českém jazyku.  Při zahájení právního jednání předává Klient Poskytovateli pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Předmětem smlouvy je naše vzájemná komunikace prostřednictvím e-mailu v rozsahu dva měsíce konzultací prostřednictvím e-mailů bez omezení jejich počtu či délky. Počátek plnění je shodný s datem připsání platby na účet Poskytovatele.  E-mail pro vzájemnou komunikaci je rozdílný od e-mailu uvedeného v kontaktech. Jeho adresa bude Klientovi zaslána po uhrazení služby. Poskytovatel se zavazuje odpovědět na váš e-mail v co nejkratší možné době, nejpozději 7 dní od jeho doručení.

Nárok na konzultaci e-mailem je 2 měsíce od připsání platby na účet Poskytovatele, poté zaniká. 

PLATBA ZA SLUŽBU A STORNO PODMÍNKY

Platba je prováděna vždy předem na účet Poskytovatele služby. Podklady k platbě dostane Klient po objednání služby. Uvedená cena je konečná a nejsou vyžadovány žádné další poplatky. Poskytovatel není plátcem DPH. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient vždy sám.

Pokud by došlo k neplnění smlouvy Poskytovatelem, přesněji pokud Poskytovatel neodpoví na první doručený e-mail do 7 dní, vrátí se vám platba v plné výši. Pokud zůstane bez odezvy některý další z e-mailů, vrací se vám polovina uhrazené ceny. V případě, že Klient z vlastního rozhodnutí možnosti e-mailové konzultace nevyužije do 2 měsíců od uzavření objednávky. Poskytovatel platbu nevrací.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Máte právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů dle zákona 89/2012 Sb., §1820. Toto se podle §1837 písm. l) nevztahuje na digitální obsah (online konzultace), pokud už došlo k plnění služby.

Pokud uplatníte právo na odstoupení od smlouvy a již začalo plnění služby, máte nárok na vrácení jen poměrné části zaplacené částky za část služby, u které ještě nenastalo plnění.

Odstoupit od smlouvy můžete zasláním potřebných informací na e-mail zdenka.novakova@terapeut-eft.cz. Potřebné informace jsou:

  • Oznámení o odstoupení od smlouvy
  • Adresát (jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  • Oznamuji, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu této služby...
  • Datum objednání /datum zaplacení

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny o více jak 10 dnů po době splatnosti. Doba splatnosti je uvedena na faktuře.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete Zdeňce Novákové. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy. Data nejsou poskytována třetím stranám.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Konzultací formou e-mailové komunikace se účastníte na vlastní odpovědnost. Poskytovatel poskytuje službu jako formu osobního rozvoje a neodpovídá za psychický stav účastníků. Podmínkou účasti na kurzu je dobré psychické zdraví. Konzultace neslouží jako náhrada psychoterapie.

Obchodní podmínky platné od 1.2.2023